Ένας σωστά σχεδιασμένος χώρος παιχνιδιού με πολλές δραστηριότητες, με τον κατάλληλο και ασφαλή εξοπλισμό παιδότοπου, βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την κοινωνικότητα τους να είναι σε καλή φυσική κατάσταση , υγιή και σίγουρα για τον εαυτό τους