ΥΦΑΣΜΑΤΑ

Τα υφάσματα που χρησιμοποιεί η europlaygrounds στις κατασκευές και στα φουσκωτά κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι επικαλυμμένα με PVC και πληρούν τα υψηλα πρότυπα που είναι διαθέσιμα.

Όλα τα υφάσματα ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα και προσφέρουν πλήρη εμπιστοσύνη στο τελικό προϊόν.

Είναι βραδύκαυστα και διατίθενται  σε μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων