ΠΟΡΟΣ SIRENE BLUE RESORT

Στο πολυτελές ξενοδοχείο Sirene Blue Resort  στον Πόρο η Europlaygrounds εγκατέστησε έναν εξωτερικό παιδότοπο για την απασχόληση των παιδιών των πελατών.